Firma ČECHVALA vznikla v lete 1991 ako obchodno-výrobná firma. Výrobná činnosť bola založená na výrobe bytových doplnkov a drevených výrobkov. Obchodná činnosť bola realizovaná v maloobchodnej predajni. V priebehu nasledujúceho obdobia prevládol maloobchodný predaj s rozširovaním predajného sortimentu. V roku 1997 sa firma ČECHVALA transformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným ČECHVALAB. V uvedenom roku bol ukončený maloobchodný predaj v predajni, spoločnosť sa presťahovala do areálu TECHNICKÉHO SKLA, a.s. Bratislava.